Nasze
NEWS

NEWS

Pracujemy z całym naszym entuzjazmem i z innowacyjnym podejściem, aby zwiększyć konkurencyjność polskiego przemysłu bezzałogowego, włączając w to firmy z sektora MŚP, poprzez rozwijanie innowacyjnych projektów i wspieranie dynamiki naszych członków. Jednym z celów naszej działalności jest również nawiązywanie współpracy z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami, dzięki którym będziemy wspierać integrację naszych członków na rynkach lokalnych i globalnych.