W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa powstała grupa robocza ds. bezpieczeństwa dronowego. Zadaniem grupy jest wypracowanie metodologii i standardów skierowanych dla instytucji i firm w zakresie ochrony przed potencjalnymi incydentami związanymi z technologia drogowa. W pracach biorą udział przedstawiciele PAŻP, ULC, Ministerstwa Infrastruktury oraz naszej Izby.

Aktualność 1

Aktualność 1

Aktualność 1