Polska
Izba Systemów Bezzałogowych

Bezzałogowy statek powietrzny (UAV), potocznie nazywany dronem, to statek nie posiadający na pokładzie fizycznie pilota, załogi lub pasażerów. UAV są częścią składową bezzałogowych systemów latających (UAS), w skład których wchodzi dodatkowo naziemny kontroler oraz system łączności z UAV. Lot UAV może odbywać się pod zdalną kontrolą człowieka, jako zdalnie sterowany statek powietrzny (RPA), lub z różnym stopniem autonomii, np. wspomaganym przez autopilota, aż do w pełni autonomicznego statku powietrznego, który nie wymaga interwencji człowieka.

 

O NAS

Pracujemy z całym naszym entuzjazmem i z innowacyjnym podejściem, aby zwiększyć konkurencyjność polskiego przemysłu bezzałogowego, włączając w to firmy z sektora MŚP, poprzez rozwijanie innowacyjnych projektów i wspieranie dynamiki naszych członków. Jednym z celów naszej działalności jest również nawiązywanie współpracy z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami, dzięki którym będziemy wspierać integrację naszych członków na rynkach lokalnych i globalnych.

Dynamiczny postęp technologiczny pojazdów autonomicznych – w tym bezzałogowych statków powietrznych (dronów) – staje się faktem. Potencjał tej dziedziny jest ogromny i wieloaspektowy, a jego wykorzystanie może wpłynąć pozytywnie na zmianę otaczającej nas rzeczywistości. Szacuje się, że do 2022 światowy rynek dronów osiągnie wartość ponad 21 miliardów dolarów. Polska, dzięki dużemu potencjałowi intelektualnemu, przedsiębiorczości i inicjatywie wykazywanej przez podmioty branży dronowej, jak również przychylności przedstawicieli władzy publicznej, może uczynić rynek pojazdów autonomicznych jednym z istotnych bodźców rozwoju gospodarczego.

Doceniając znaczenie oraz potrzebę rozwoju rynku dronów w Polsce PISB widzi konieczność podjęcia działań zmierzających do: – identyfikacji istotnych dla branży obszarów regulacji oraz barier prawnych w rozwoju rynku dronów w Polsce; – opracowania i wdrożenia stosownych przepisów prawa; – wyznaczania standardów działalności rynkowej – stworzenia kodeksu dobrych praktyk; – wykorzystania istniejących oraz proponowania nowych mechanizmów finansowania i wspierania przedsięwzięć dotyczących pojazdów autonomicznych; – edukacji społeczeństwa w zakresie możliwości jakie stwarza rozwój branży pojazdów autonomicznych w Polsce

CZŁONKOWIE
I PARTNERZY

Pracujemy z całym naszym entuzjazmem i z innowacyjnym podejściem, aby zwiększyć konkurencyjność polskiego przemysłu bezzałogowego, włączając w to firmy z sektora MŚP, poprzez rozwijanie innowacyjnych projektów i wspieranie dynamiki naszych członków. Jednym z celów naszej działalności jest również nawiązywanie współpracy z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami, dzięki którym będziemy wspierać integrację naszych członków na rynkach lokalnych i globalnych.1

PROJEKTY

W tym dziale znajdziecie różnego typu projekty, w których uczestniczy lub zamierza uczestniczyć nasz Izba. Współpracujemy w tym zakresie zarówno z Urzędem Lotnictwa Cywilnego, Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, Ministerstwem Infrastruktury czy innymi organizacjami samorządu gospodarczego.