Polska Izba Systemów Bezzałogowych podejmuje współpracę z Federacją Drogowa z Indii. Do tej chwili odbyły się trzy spotkania online, w których wziął udział nasz przedstawiciel. Rynek drogowy w Indiach jest ciągle jeszcze na bardzo początkowej fazie rozwoju, dlatego wsparcie w transferze know how polskich firm jest niezwykle wartościowe.

Aktualność 1

Aktualność 1

Aktualność 1