Zarząd

Władze PISB

Mariusz Naumienko

Dyrektor Izby

 

Pracujemy z całym naszym entuzjazmem i z innowacyjnym podejściem, aby zwiększyć konkurencyjność polskiego przemysłu bezzałogowego, włączając w to firmy z sektora MŚP, poprzez rozwijanie innowacyjnych projektów i wspieranie dynamiki naszych członków. Jednym z celów naszej działalności jest również nawiązywanie współpracy z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami, dzięki którym będziemy wspierać integrację naszych członków na rynkach lokalnych i globalnych.

 

mariusz.naumienko@pisb.pl

 

+48 501 130 950

Robert Fintak

Wicedyrektor Izby

 

Prezes Zarządu firmy Terra Hexen. Absolwent studiów MBA Akademii Koźmińskiego, European Academy of Diplomacy i Akademii Obrony Narodowej, podyplomowych studiów z Zarządzania i Marketingu.
Ekspert i doradca w zakresie budowania sieci partnerskich i franczyzowych. Ukończył wiele szkoleń z zakresu sprzedaży, przywództwa, budowania relacji, PR, NLP, Kaizen, jak również negocjacji międzynarodowych przy Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Posiada uprawnienia pełnomocnika systemu ISO 27001 związanego z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji, jak również uprawnienia audytora bezpieczeństwa. W 2014 roku został uhonorowany tytułem absolwenta VIP Uniwersytetu Łódzkiego. Jest członkiem Rady Łódzkiej Izby Przemysłowo Handlowej.

 

robert.fintak@pisb.pl

 

+48 505 176 031

 

Justyna Siekierczak

Członek Zarządu

 

Co-founder i Prezes Zarządu aeroMind sp. z o.o., sp.k. dystrybutora dronów i sensorów na ternie Polski i Europy Wschodniej. Wprowadziła na rynek m.in. rozwiązanie do pomiaru zanieczyszczenia powietrza z drona Atmon FL oraz innowacyjny system informatyczny wspierający poszukiwanie osób zaginionych SARUAV. Wieloletni wyłączny dystrybutor dronów Yuneec wraz z siecią szkoleniową Yuneec Academy oraz serwisem naprawczym. Szeroką perspektywę biznesową zbudowała w sektorze badań rynku i opinii publicznej, Prezes Zarządu CBS Ultex Ankieter sp. z o.o. Członek zespołu ekspertów CSR Krajowej Izby Gospodarczej z akademickim doświadczeniem. Uczestnik i prelegent niezliczonej ilości konferencji i targów branżowych UAV. Na co dzień zarządza zespołem wysokiej klasy specjalistów aeroMind. By drony były wykorzystywane przez biznes i służby mundurowe w codziennej pracy, pomagały wykonywać zadania poszukiwań, nadzoru i zapewniania bezpieczeństwa z powietrza – razem przygotowują rozwiązania produktowe i realizuję projekty wdrożeniowe z obszaru bezzałogowych statków latających.

 

justyna.siekierczak@pisb.pl

 

+48 602 103 593

Adam Rorbek

Member of the Board

 

We work with all our enthusiasm and with an innovative approach to increase the competitiveness of the Polish unmanned vehicles industry, including companies from the SME sector, by developing innovative projects and supporting the dynamics of our members. One of the goals of our activity is also to establish cooperation with national and international organisations, through which we will support the integration of our members in local and global markets.